Parents login here to view your child's photos and more...
 
 
About Us
 - General
 - Hours of Operation
 - Parent Reminder
 - Policies and Procedures
 - School History
 - Where our graduates go
.
About Us

Ons is gelee in die hart van Parow baie na aan Frans Conradie Rylaan en die groot verkeersirkel op pad na die N1 snelweg. Ekself was vir byna 20 jaar betrokke by spesiale onderwys (taal-en gehooropleiding sowel as onderrig van gehoorgestremde leerders) voordat ek meer as 16 jaar gelede die kleuterskool begin bestuur het.

Taal-en woordeskat ontwikkeling is baie belangrik en dus is die stories, aktiwiteite, liedjies en dansies almal sorgvuldig uitgekies om te sorg dat dit die uitbreiding van die woordeskat maksimaal ondersteun.
 
Die personeel, van wie meer as die helfte 5- tot 20 jaar diens by Childsplay Educare het, speel natuurlik die belangrikste rol in die vorming en opvoeding van die kind hier by die kleuterskool. Die besondere empatie en geduld wat hulle openbaar teenoor die kinders is in een woord uitgedruk prysenswaardig! Children are the passion for all who work here at Childsplay Educare and the weekly themes are all aimed at laying foundations for future reference whether it involves motor- or cognitive skills.
 
.